liburuak apalean

Hezkuntzaren erronka berria: teknologia berrien erabilera noren zerbitzura?

By komunikazioak, June 27, 2013

liburuak apalean

Argazkia: Palaz, Domeinu Publikoan.

Titulua: Hezkuntzaren erronka berria: teknologia berrien erabilera noren zerbitzura?
Egilea: Mirari Bereziartua
Lizentzia: Design Science Licence (DSL)
Data: 9/VII/2013
Kongresua: Ikasnabar 2013, Zalla
Deskarga dezakezu artikulua PDF formatuan

PDF download

Laburpena: Zer zentzu daukate zientzia, teknologia eta teknikak gure hezkuntzaren jardunbidean eta gizartean, etengabe osotasunean biziberritzen eragitea ez bada?.
Horrretarako egiten da proposamen sistemiko hau, suposatzen duena: bizitzari ikuskera holistikotik, osotasunetik begiratzea; subjektu izaeran oinarritzea; gogoa, arreta, indarra, ekintzak eta egiteko bitartekoak, bizi-berritzearen zentzuan zentratzea.
Jabetu behar dugulako erabiltzen ditugun bitarteko guztiak, teknologi berriak kasu, ez direla inoiz neutroak, pertsonok ipintzen diegun zentzuaren arabera eragiten dutelako bizitza degenaratuz edo biziberrituz. Horretaz jabetuz, geuk nahi dugunaren arabera ez baditugu ipintzen beste norbaitek ipinitako inertzian kolaboratzen dugu, beraz, kasu guztietan erantzukizuna geurea da.
Estatuek ipinitako menpekotasuna lortzeko ezagutza pilatzera daraman hezkuntza sistema uniformizatzailea, ikaslearen eta gizartearen burujabetza aktibatzeko, jakinduria lantzera aldatu dezakegu.
Teknologiak, hezkuntzaren aldaketan zentzuz eragitea gizabanako eta gizartearen subjektu izaeratik dator, bizi-berritzeari zentzuz klik egitetik. Hil edo bizi, horra hor gakoa.

Abstract: What is the sense of science, technology, and techniques of a career education and our society as a whole continuous regeneration is not affected. Therefore,
this systemic proposal that we do, has some implications: a holistic view of life, to look at it as a whole, based on the nature of the subject, desire, focus, strength, and resources for action, in the sense that focus on renewal.
Because we need to realize that we all use, such as new technologies, never neutral, meaning that we put people affected by degenerating or revitalize their lives. Aware of this, if we do not put ourselves according to what we want to collaborate with someone else, we have placed the inertia, so that in all cases the responsibility is ours.
Accumulate knowledge, which leads to the dependence of the states placed uniformizatzailea education system, student and activate social sovereignty, wisdom can change the work.
Technology, education and social change reasonably affect the individual subjects from nature, renewing the meaning of life is clicked. Dead or living, here are the key.

What do you think?

You must be logged in to post a comment.